Co se děje s tělem v průběhu těhotenství


AC Platinium
Veveří 111, 616 00 Brno

telefon: (+420) 604 530 878
email:   masazeinfo@email.cz
Dalším rizikovým faktorem při těhotenství jsou hormony (relaxin, kortizol, progesteron), které způsobují laxicitu vaziva (hypermobilita, zvýšené riziko poranění vazivových struktur, uvolnění vazů pánevního pletence, oslabení klenby nožní s rozvojem ploché nohy (spolupodílí i váhový přírůstek).
Posunem těžiště ventrálně a oslabením svalů stěny břišní dochází k hyperlordotizaci bederního úseku páteře, anteverze pánve, oslabení gluteálních svalů a přetížení svalů zad. Výsledkem pak bývá přetížení stabilizátorů páteře v oblasti lumbosakrálního přechodu. Jeho funkční instabilita může být častou příčinou geneze bolesti zad.
S růstem mléčných žláz se zvětšují prsa, zkracují se prsní svaly, oslabují fixátory lopatek, což zvýrazňuje protrakci ramen, zvětšuje se hrudní kyfotizace, krční lordotizace s předsunutým držením hlavy. Toto postavení vede často k výraznému zatížení cervikothorakálního, resp. cervikokraniálního úseku páteře.
Celkový klinický obraz pak doplňuje změna stereotypu dýchání vzhledem k omezení respirační funkce bránice, k výraznějšímu zapojování pomocných inspiračních svalů, které vede k hyperaktivitě mm. scaleni, horních fixátorů lopatek, což ve svém důsledku zapříčiňuje přetížení a bolestivost krční páteře. Při spazmu krátkých hlubokých extensorů šíje vznikají bolesti hlavy.
Uvolněním vazivových stabilizátorů pánevního pletence dochází k přetěžování laterálních dynamických stabilizátorů pánve (hlavně m. gluteus medius), posléze k jeho insuficienci. Výsledkem je změna stereotypu chůze (kachní chůze s rozšířenou bází).

Během těhotenství v klinice dominují:
• bolesti v oblasti lumbosakrálního / thorakolumbálního přechodu
• bolesti v oblasti sakroiliakálních skloubení
• bolesti hrudníku, často v souvislosti s blokádou Th páteře, žeber
• dušnost - omezení mechaniky hrudníku, porucha stereotypu respirace
• bolesti krční páteře a hlavy - cervikokraniální syndrom
• bolesti kyčelních kloubů
• bolesti nohou, pálení, zvýšená únava - pokles nožní klenby
• otoky dolních končetin
V průběhu těhotenství dochází k řadě fyziologických změn, které ovlivňují činnost prakticky všech orgánových soustav. Jsou výsledkem adaptace na nároky vyvíjejícího se plodu, na změny zabraňující poškození organismu matky, a to nejen v průběhu těhotenství, ale i při porodu a v šestinedělí. Tyto změny jsou obvykle reversibilní a normalizují se během několika měsíců po porodu.
Růst plodu mění biochemické poměry v těle matky, které vyúsťují ke změnám postury a rovnováhy. S růstem plodu dochází k posunu těžiště osy těla ventrálně a horní část trupu se vzhledem k zajištění rovnováhy posouvá směrem dorzálním.
Následně je omezena funkce bránice (omezení kaudálního posunu), která není jen svalem inspiračním, ale pro svou posturální funkci má zásadní význam při globální stabilizaci osy těla. Zvětšující se děloha oslabuje svaly stěny břišní (m. rectus abdominis, m. obliquus externus et internus, m. transversus abdominis), které patří k důležitým dynamickým stabilizátorům páteře. Častým nálezem u těhotných žen bývá při insuficienci (nedostatečnost, selhávání) břišních svalů rozestup přímých břišních svalů, diastáza.
Jednou z možností léčby a prevence je kinesiotaping.
Více o této metodě se dočtete zde.