Iontová detoxikace


AC Platinium
Veveří 111, 616 00 Brno

telefon: (+420) 604 530 878
email:   masazeinfo@email.czIontová detoxikace

Revoluční metoda k upevnění zdraví

Iontová detoxikace je velmi účinný způsob k eliminaci toxinů, nezávisle na tom, kde jsou ve vašem těle umístěny.
Iontové čištění stimuluje všechny buňky těla k intenzivnějšímu metabolismu, obnovuje polarizační procesy na buněčné membráně.
Dochází k iontové detoxikaci, k postupnému odstranění toxinů z těla na základě stimulace buněk elektromagnetickým polem (bio-energie).
Tělní tekutiny přijímají bio-energii iontů ve vaničce přes chodidla a přenášejí ji k jednotlivým buňkám.
Ty pak dokážou daleko snáze vyplavovat nahromaděné toxiny a nežádoucí metabolity a zároveň efektivněji přijímat živiny.

LÉČEBNÝ EFEKT

· posílí Váš imunitní systém
· odstraní z vašeho organismu
těžké kovy
· odstraní krevní usazeniny
· zlepší funkci jater a dalších
orgánů

KONTRAINDIKACE

· u pacientů užívajících
kardiostimulátor
· u pacientů trpících jakoukoliv
formou epilepsie
· v průběhu těhotenství, pokud
to není lékařsky doporučeno
· u dětí mladších 5 let.
· pokud máte
implantovány/transplantovány
orgány

Doporučené použití


1.Léčebná kúra
2x týdně po dobu čtyř týdnů
2.Udržovací kúra
1x za měsíc
3.Po šesti měsících opakovat obě kúry